Renewables reach 23% of European Union energy consumption after ‘paradigm shift’

Mooi nieuws over hernieuwbare energie in het algemeen in de Europese Unie. Steeds meer energie wordt gehaald uit duurzame bronnen en daarbij speelt solar uiteraard een grote rol. Naar voren komt dat grotendeels van de EU-lidstaten hun doelen ruimschoots gaan halen, echter staat Nederland in het rijtje van landen dat er nog aan moet gaan trekken. Wij hebben dit ook door, en werken er dan ook hard aan om zoveel mogelijk daken van zonnepanelen te voorzien. Ben jij benieuwd hoe jouw dak bij kan dragen aan deze energietransitie? Neem contact met ons op!