SDE++: subsidie aangevraagd voor 4,2 gigawattpiek zonnepanelen en 2 miljard euro CO2-opslag

Goed nieuws vanuit de SDE++ kant. Voor deze ronde waren wij namelijk bang dat een groot deel van de subsidiepot zal worden toegekend aan CO2-afvang en -opslag. Dit is nog steeds het geval, maar niet in de mate waar we eerst bang voor waren. Wat dit betekent is dat er nog genoeg ruimte over lijkt te zijn voor het stuk zon-pv, waar onze projecten onder vallen. De komende weken zullen we de waarschijnlijke toekenningen ontvangen en de volgende stappen kunnen gaan nemen.

Lees het volledige artikel: SDE++: subsidie aangevraagd voor 4,2 gigawattpiek zonnepanelen en 2 miljard euro CO2-opslag