BOSA

Wat is de BOSA?

 

Iedere amateursportorganisatie die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel en een SBI-code heeft, mag deelnemen aan deze subsidie. Iedere organisatie die zich registreert bij de Kamer van Koophandel krijgt een SBI-code. De amateursportorganisaties krijgen een SBI-code die begint met 93.1. Uitzonderingen zijn de SBI-codes: 93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5, want deze SBI-codes zijn gerelateerd aan beroepssporten. Naast de incorrecte SBI-code zijn er nog meer uitzonderingen waardoor jouw organisatie niet in aanmerking kan komen voor de subsidie:

 

  • Subsidiebedragen die lager zijn dan € 5.000,-;
  • Wanneer er winst wordt gemaakt door de organisatie;
  • Wanneer de organisatie een publiekrechtelijk rechtspersoon is, in plaats van een privaatrechtelijk rechtspersoon.

 

De subsidie

 

Door middel van de BOSA kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor het aanschaffen van sportmaterialen of voor bouw- en onderhoudskosten. De regering heeft in 2020 een bedrag beschikbaar gesteld van € 94 miljoen. Je kunt maximaal € 2.5 miljoen aan subsidie per kalenderjaar aanvragen. Momenteel is er nog ongeveer € 44 miljoen over van het totaal beschikbaar gestelde geld.

Vraag advies Neem contact met ons op Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085 0487320 en per mail via info@solaroplossing.nl.

Neem contact met ons op

Het subsidiebedrag

 

De vergoede subsidie is 20% van de subsidiabele kosten inclusief BTW, dit kan zijn in geval van onderhoud, onderhoudskosten of sportmaterialen. Naast deze subsidie is er nog een aanvullende subsidie van 10%. De aanvullende subsidie is bedoeld voor activiteiten gerelateerd aan energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving. Zoals hieronder te zien is, behoren hier ook zonnepanelen toe.

BOSA

 

Het aanvragen van de subsidie

 

De subsidie kan worden aangevraagd via het online aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De subsidie kan je aanvragen voorafgaand aan de activiteiten of tot 12 maanden na de betaling of installatie. Er kunnen geen gecombineerde subsidies worden aangevraagd, maar je kan wel meerdere subsidie aanvragen doen per kalenderjaar.

 

 

Projectperiode

 

Wanneer er een project wordt gestart waar verschillende activiteiten aan gebonden zijn, let dan op de projectperiode. De projectperiode stel je zelf vast aan het begin van het project en is maximaal drie jaar.

Wanneer er gedurende de projectperiode wijzigingen zijn, bijvoorbeeld een vertraging waardoor de einddatum gewijzigd moet worden, dien je dit tijdens de projectperiode door te geven aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Je kan dit doorgeven door middel van het wijzigingsformulier op hun website. Wanneer er wijzigingen worden doorgegeven na de projectperiode, worden deze niet meer behandeld.

Ontvang nu het gratis

E-BOOK voor de
 Groot Zakelijke Daken

Gegevens worden niet met derden gedeeld

Download E-BOOK

Ontvang nu het gratis

E-BOOK voor de
 Groot Zakelijke Daken

Gegevens worden niet met derden gedeeld

Download E-BOOK