BOSA Subsidie

BOSA staat voor Stimulering Bouw en Onderhoud amateurSportAccommodaties. Onder de amateursportaccommodaties valt bijvoorbeeld de plaatselijke voetbalclub in het dorp. Als deze voetbalclub toe is aan onderhoud of aanschaf van zonnepanelen, mogen ze gebruik maken van de BOSA.

Wanneer mag je deelnemen aan de BOSA?

Wanneer een organisatie zich registreert bij de Kamer van Koophandel, krijgt die een SBI-code. Alle amateursportorganisaties die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en een SBI-code hebben, mogen deelnemen aan de BOSA.

De amateursportorganisaties krijgen een SBI-code die begint met 93.1. Uitzonderingen zijn de SBI-codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten: 93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5. Naast de incorrecte SBI-code zijn er nog meer uitzonderingen waardoor het kan zijn dat jouw organisatie niet in aanmerking komt voor de subsidie:

 

  • De subsidiebedragen zijn lager dan € 5.000,- of hoger dan € 2.500.000,-.
  • De organisatie maakt winst.
  • De organisatie is een publiekrechtelijk rechtspersoon, in plaats van een privaatrechtelijk rechtspersoon.
Alles over het budget

Budget van de subsidie

Door middel van de BOSA kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor het aanschaffen van sportmaterialen of voor bouw- en onderhoudskosten. De regering heeft in 2021 een bedrag beschikbaar gesteld van € 79.000.000,-. In januari 2021 is er al een totaal subsidiebedrag van € 8.200.000,- verleend en daarbij is er nog € 25.200.000,- in behandeling.

Het subsidie bedrag

De vergoede subsidie is 20% van de subsidiabele kosten inclusief BTW, dit kan zijn in geval van onderhoud, onderhoudskosten of sportmaterialen. Naast deze subsidie is er nog een aanvullende subsidie van 10%. De aanvullende subsidie is bedoeld voor activiteiten gerelateerd aan energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving. Zoals hieronder te zien is, behoren hier ook zonnepanelen toe. Je kunt maximaal € 2.500.000,- aan subsidie per kalenderjaar aanvragen.

Om terug te komen op de plaatselijke voetbalclub uit de inleiding: wanneer zij zonnepanelen willen aanschaffen kunnen ze ook gebruik maken van de aanvullende subsidie, dus komen ze op een totale subsidie van 30% van de totale investering. De zonnepaneleninstallatie heeft een waarde van € 58.000,-, de totale subsidie bedraagt dan € 17.400,-. De aanvraag van de subsidie voor de zonnepaneleninstallatie zal wel binnen de projectperiode moeten vallen.

Het aanvragen van de subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd via het online aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De subsidie kan je aanvragen voorafgaand aan de activiteiten of tot 12 maanden na de betaling of installatie. Er kunnen geen gecombineerde subsidies worden aangevraagd, maar je kan wel meerdere subsidie aanvragen doen per kalenderjaar. Het team van SolarOplossing staat klaar om je te helpen bij deze aanvraag.

Projectperiode

Wanneer er een project wordt gestart waar verschillende activiteiten aan gebonden zijn, let dan op de projectperiode. De projectperiode stel je zelf vast aan het begin van het project en is maximaal drie jaar.

Wanneer er gedurende de projectperiode wijzigingen zijn, bijvoorbeeld een vertraging waardoor de einddatum gewijzigd moet worden, dien je dit tijdens de projectperiode door te geven aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Je kan dit doorgeven door middel van het wijzigingsformulier op hun website. Wanneer er wijzigingen worden doorgegeven na de projectperiode, worden deze niet meer behandeld.

Voor vragen over de BOSA subsidie of een andere subsidie, staat het team van SolarOplossing je graag te woord.

Vragen over BOSA?
Je persoonlijke adviseur staat klaar.