Terug naar overzicht

Ontdek de
BOSA-subsidie

Ontvang BOSA-subsidie voor je sportaccommodatie

De Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) is speciaal voor amateursportorganisaties, zoals de plaatselijke voetbalvereniging. Via de BOSA regeling krijgen amateursportorganisaties subsidie voor duurzame investeringen in de sportaccommodatie, zoals zonnepanelen.

BOSA: Hoe werkt het?

Sinds 2019 kunnen sportverenigingen, stichtingen en eigenaren van sportaccommodaties gebruik maken van de BOSA subsidie voor het vergoeden van bouw- en onderhoudskosten en voor het realiseren van duurzame maatregelen. Per januari 2022 is het minimale subsidiebedrag verlaagd naar € 2.500, waardoor de BOSA-regeling nog laagdrempeliger is voor sportorganisaties. De BOSA subsidie vergoedt 20% van de bouw- en onderhoudskosten. Voor duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, krijgt een sportvereniging nog een aanvullende subsidie van 10%. Deze aanvullende subsidie geldt namelijk voor activiteiten, gerelateerd aan energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving. Dit betekent in totaal 30% subsidie op je investering. Bij een zonnepaneleninstallatie van € 58.000 bedraagt de subsidie dus € 17.400. Daarnaast bespaart de sportvereniging flink op de energiekosten door gebruik te maken van de zelf opgewekte, groene stroom.

BOSA-subsidie: De eisen

De sportorganisatie moet geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel om in aanmerking te komen voor de BOSA-subsidie. De KvK geeft vervolgens een SBI-code, waarmee de BOSA-subsidie wordt aangevraagd. De SBI-code begint bij amateursportorganisaties met 93.1. Bij beroepssporten is dat 93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 of 93.19.5. Verder dient er voldaan te worden aan de volgende eisen:

  • De accommodatie is beschikbaar voor lokale amateursporters.
  • De subsidiebedragen zijn tussen de € 2.500 en € 2.500.000, -.
  • De sportorganisatie maakt geen winst.
  • De sportorganisatie is een privaatrechtelijk rechtspersoon en geen publiekrechtelijk rechtspersoon.

Aanvragen van de subsidie

Via het online aanvraagformulier van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen wordt de BOSA-subsidie aangevraagd. Het aanvragen van de BOSA-subsidie kan voorafgaand aan de installatie van de zonnepanelen, tot 12 maanden na de installatie. Aanvragen van gecombineerde subsidies is niet mogelijk, maar per kalenderjaar mogen er wel meerdere subsidie aanvragen gedaan worden. Voor een sportvereniging geldt dat ze maximaal € 2.500.000 aan subsidie per kalenderjaar mag aanvragen.
Verder is het bij de aanvraag belangrijk om te letten op de projectperiode. Deze stel je vast aan het begin van een project en mag maximaal 3 jaar zijn. Wanneer er gedurende de projectperiode wijzigingen of vertragingen zijn, dien je dit tijdens de projectperiode door te geven aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Als dit buiten de projectperiode valt, worden ze niet meer meegenomen in de te ontvangen BOSA-subsidie. Voor vragen over de BOSA-subsidie kun je terecht bij het team van Generation Green.

Samenwerken?
neem contact op