BREEAM-NL en BENG

BREEAM en de BENG eisen

Twee manieren om duurzaamheidsprestaties te bepalen zijn het BREEAM keurmerk en de BENG-indicatoren. Hieronder zijn beide begrippen verder uitgelegd.

Uitleg BREEAM-NL

Wat is de BREEAM?

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) is een methode en internationaal erkend keurmerk om de duurzaamheidsprestaties van een gebouw te bepalen.

De methode werd oorspronkelijk ontwikkeld door de Engelse instantie Building Research Establishment (BRE), vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelde de richtlijn verder door voor de Nederlandse markt: het zogenaamde BREEAM_NL-keurmerk.

De methode bestaat uit verschillende onderdelen gericht op de beoordeling van bestaande bouw, nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en sloopprojecten.

Een BREEAM_NL-certificering biedt meer inzicht in de duurzame prestaties van projecten binnen negen verschillende categorieën, waaronder energie, water, materiaal en afval. Eigenaren of ontwikkelaars kunnen hun projecten registreren bij de DGBC, waarna zij een certificaat ontvangen als er genoeg punten worden behaald. Voor BREEAM onderscheiden we twee typen certificaten:

  • een ontwerpcertificaat, dat niet verplicht is en vooral moet worden gezien als een tussentijdse inschatting of het certificaat behaald gaat worden;
  • een oplevercertificaat, oftewel het uiteindelijke BREEAM-certificaat uitgereikt door de DGBC.

Wat houdt de BENG in?

Vanaf begin dit jaar moeten alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).

Voor overheidsgebouwen geldt dit al sinds 1 januari 2019. Deze regel komt voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei, waar in 2013 ruim veertig organisaties hun handtekening onder zetten.

Vanaf januari 2021 wordt de energieprestatie van gebouwen in ons land vastgelegd aan de hand van drie eisen, ook wel BENG-indicatoren genoemd:


1) de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

2) het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

3) het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. De eisen zullen de huidige energieprestatiecoëfficiënt (EPC) vervangen.

Vragen over BREEAM of BENG?
Je persoonlijke adviseur staat klaar.