Financiering

Bij dakverhuur zorgt SolarOplossing voor de volledige financiering. Wij werken hierin met verschillende financiële partijen waardoor we tegen gunstige voorwaarden de financiering kunnen regelen. De verkochte opgewekte energie en de ontvangen subsidie zorgen voor de opbrengsten van deze installatie. De aflossing, de rente over het geleende bedrag en de exploitatiekosten zijn samen de jaarlijkse kosten. Het verschil hiertussen is uiteindelijk de winst. Deze winst is voor de eigenaar van het dak / land en voor SolarOplossing. Wij zijn erg transparant hierin.  

Wanneer je besluit zelf een project te financieren kan dit op verschillende manieren. Je kan hiervoor eigen vermogen gebruiken. Het is ook mogelijk om dit met vreemd vermogen vanuit een bank of andere financiële instelling te financieren. Tot slot is het nog mogelijk om dit in overleg met een van onze financiële specialisten bij een financiële partner van ons neer te leggen.

Een project met de juiste businesscase is eigenlijk altijd wel te financieren.

Vragen over financiering?
Je persoonlijke adviseur staat klaar.