Omvormers

Een omvormer zorgt ervoor dat de gelijkspanning die door de zonnepanelen is opgewekt, wordt omgezet in wisselspanning. De omvormer is het hart van de zonne-installatie en medebepalend voor het eindresultaat. De omvormer zorgt ervoor dat de opgewekte stroom in fase is met de stroom van het net en daar dus precies op aansluit. De keuze van de te gebruiken omvormer(s) is geheel afhankelijk van het vermogen van de zonne-installatie en dient daar dus geheel op te zijn afgestemd.
De omvormers die gebruikt worden zijn onder te verdelen in string-omvormers, parallele-omvormers (gecombineerd met power optimizers) en micro-omvormers. Wereldwijd (ook in Nederland) worden string-omvormers het meeste gebruikt.

String omvormers

Bij stringomvormers worden de zonnepanelen in serie aangesloten. De zonnepanelen die in deze serie aangesloten worden aan de omvormer worden een string genoemd. Hoe zwaarder de omvormer is, hoe meer strings op deze omvormer aangesloten kunnen worden. Wanneer er bijvoorbeeld 4 strings van 18 zonnepanelen aangesloten zijn aan de omvormer gaat het in totaal om 72 panelen op de omvormer. De omvormer zet dan de opgewekte gelijkspanning om naar wisselspanning.

 

De string-omvormer technologie wordt al decennia lang gebruikt. Het is een technologie die zich inmiddels heeft bewezen. Echter, het is niet geschikt voor ieder type installatie. Een zonnepanelen systeem is ‘net zo sterk als de zwakste schakel’. Een string zonnepanelen produceert enkel zoveel stroom als het minst productieve zonnepaneel. Als één of meerdere zonnepanelen gedurende een deel van de dag wordt beschaduwd, wordt het vermogen van de gehele string gereduceerd tot de zonnepanelen die beschaduwd worden. Om deze reden is de keuze voor een string-omvormer niet altijd de beste keuze. Eén van de meest voorkomende redenen dat een zonnepaneel minder stroom produceert of helemaal geen stroom produceert is schaduw van objecten op het dak of in de omgeving. Opmerking hierbij is wel dat gerenommeerde string-omvormerfabrikanten als Huawei of SMA steeds beter in staat zijn om door middel van nieuwe technologieën dit deels tegen te gaan.

Parallelle-omvormers (gecombineerd met power optimizers)

Bij parallelle-omvormers worden power optimizers per paneel gemonteerd achter het zonnepaneel (of per twee panelen). In plaats van de gelijkstroom om te zetten in wisselstroom zorgt de power optimizer voor het optimaliseren van de geproduceerde gelijkstroom. De geproduceerde gelijkstroom wordt vervolgens in de omvormer omgezet. Elk paneel is op deze manier parallel geschakeld. Op deze manier verminderen de power optimizers het negatieve effect van schaduwvorming en bieden ze ook de mogelijkheid om het vermogen per paneel te controleren.

Micro-omvormers

Bij micro-omvormers heeft elk paneel zijn eigen omvormer, die direct is aangesloten op de 230 V wisselstroom. Net als bij parallelle-omvormers zijn de panelen parallel geschakeld, de bovenstaande voordelen zijn hier dus ook van toepassing.

Welke type omvormer het beste past is compleet afhankelijk van de situatie. Systemen met parallelle-omvormers en micro-omvormers zijn iets prijziger, maar hebben in sommige situaties een beter rendement. Wij hebben veel ervaring en gaan altijd voor de beste oplossing.

Vragen over omvormers?
Je persoonlijke adviseur staat klaar.