Terug naar overzicht

Wat is de
SDE++ SUBSIDIE

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) stimuleert de overheid duurzame energieproductie en CO2-reductie

De SDE-subsidie is ontwikkeld in 2008 en sindsdien verbreed naar de SDE++ subsidie. Sindsdien kijkt men ook naar CO2 reducerende projecten en hoeveel uitstoot wordt voorkomen. Grootverbruikers, een zakelijke aansluiting groter dan 3 x 80 Ampère, kunnen gebruik maken van de SDE++ subsidie. Op weg naar een beter klimaat speelt de SDE++ subsidie bij zonnepanelen een belangrijke rol.

HOE WERKT DE SDE++ SUBSIDIE ZONNEPANELEN?

De SDE++ is een exploitatiesubsidie met een looptijd van 15 jaar. Dit houdt in dat je middels de SDE++ regeling subsidie ontvangt voor de opgewekte groene energie door zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen. Op deze manier verlaagt de overheid de drempel om te investeren in duurzame energie. Met de SDE++ subsidie voor zonnepanelen vergoedt de overheid het verschil tussen de marktprijs van de geleverde energie en de kostprijs van de duurzame energie. De subsidie maakt de businesscase voor zonnepanelen een stuk interessanter en ook zekerder. Een SDE++ subsidie is dan ook vaak de basis van een financiering.

HOE KOM IK IN AANMERING VOOR DE SDE++ SUBSIDIE?

Aanvragen van een SDE++ subsidie voor je zonnepanelen is mogelijk tijdens een openstellingsronde van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze openstellingsrondes bestaan uit vier fases. Elke fase heeft een fasegrens, waardoor je alleen de SDE++ subsidie voor je zonnepanelen kan aanvragen tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. Zo krijgen de laagste subsidie aanvragen voorrang en stimuleert de overheid om projecten zo goedkoop mogelijk te realiseren. Hierdoor wordt, met hetzelfde budget, meer CO2-reductie mogelijk gemaakt. Daarna wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor hogere subsidieaanvragen. Na het indienen, worden alle SDE++ subsidie aanvragen door de RVO beoordeeld. Ze controleren of de aanvraag volledig en correct is en kijken naar het uit te keren budget van de SDE++ subsidie. Wanneer alle seinen op groen staan, wordt de SDE++ subsidie toegekend.

AANVRAAGRONDE

Op de site van de RVO vind je alle informatie over de volgende aanvraagronde.
Wees er snel bij, want deze subsidieaanvraag voor jouw zonnepanelen vraagt de nodige voorbereidingstijd. Wij kunnen helpen met jouw aanvraag. Wacht dus niet te lang om contact op te nemen met Generation Green.

Samenwerken?
neem contact op